За нас

"Меттрейд Център" ЕООД, гр. София

Предлагаме за доставка продуктова гама с която, за ваше удобство разполагаме на склад и гарантираме бързи и конкретни срокове на доставка във всяка една точка за страната и чужбина. Съпътстващи документи, съгласно договора на Възложителя(приемо-предавателен протокол, сертификати за качество,декларации за съответствие, издадени от компетентен орган). Основни клиенти нефтопреработвателни заводи, електроцентрали, химически заводи,пречиствателни станции за отпадни води и корабостроителите.